GINZA 2021
くらしのおへそ  2014
なごみ  2014
家庭画報  2014
© 2021 Yoshikazu Shiraki