PERMANENT No.6 inochi no riree (Ueki Kumamoto) Teaser Trailer 2013
PERMANENT No.5 Heavenly Music (Fukuoka Yoshii) Teaser Trailer 2013
PERMANENT No.1 Home Sweet Home. (Toho village) Teaser Trailer 2012
PERMANENT No.1 Fisher (Aoshima) Teaser Trailer 2012